Privacybeleid

Persoonlijke gegevens die u eventueel verstrekt, worden opgenomen in de database van buro bemaux. Deze gegevens worden mogelijk gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Copyright

De volledig website is het exclusieve eigendom van buro bemaux. buro bemaux geeft de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Website disclaimer

buro bemaux stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. buro bemaux behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. buro bemaux sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
– het gebruik van deze website;
– het gebruik van informatie van deze website.

Deze site bevat links naar externe websites. Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s en het aantal bekeken objecten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat buro bemaux haar dienstverlening verder kan optimaliseren. buro bemaux is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

buro bemaux stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via ons contactformulier. Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!

E-mail disclaimer

De informatie en eventueel bijgevoegde bestanden in al onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van buro bemaux en de afzender, is niet toegestaan. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt het te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Als u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending.

Vragen en feedback

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 juni 2018. Als u vragen hierover vragen heeft kunt u contact met ons opnemen:

buro bemaux
E-mail: buro@bemaux.nl
Tel.: +31(0)6 1520 11 81